Επικοινώνήστε μαζι μας

Tηλ/Fax: +302109358105

Image

Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης πλαστικής του ρινικού διαφράγματος ή ρινοπλαστικής και για την εξασφάλιση ακόμη καλύτερης αναπνοής, πρόσφατα πραγματοποιείται μερική κογχεκτομή των κάτω ρινικών κογχών με λέιζερ - laser CO2 ώστε, σε συνέργεια με τη διόρθωση του ρινικού διαφράγματος να επιτυγχάνεται ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα αναπνοής.
To Λέιζερ - Laser CO2 είναι ένα σύγχρονο μηχάνημα, προηγμένης τεχνολογίας, "εργαλείο" στα χέρια του έμπειρου χειρουργού, το οποίο παρουσιάζει πλεονεκτήματα έναντι άλλων χειρουργικών εργαλείων, για την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης εγχείρησης του ρινικού διαφράγματος.
Με την υλοποίηση εγχείρησης ρινικού διαφράγματος με χρήση laser CO2 επιτυγχάνεται μερική εξάχνωση των ρινικών κογχών, με αποτέλεσμα μείωση του μεγέθους τους. Έτσι μεγαλώνει ο ελεύθερος ενδορρινικός χώρος, βελτιώνεται η ροή του εισπνεόμενου αέρα και επιτυγχάνεται καλύτερη αναπνοή.

Image

Η ρινοπλαστική είναι πλαστική χειρουργική επέμβαση της μύτης. Γίνεται τόσο για λειτουργικούς όσο και για αισθητικούς λόγους αφού μπορεί να βελτιώσει την όψη και το σχήμα της μύτης και ταυτόχρονα να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του αναπνευστικού συστήματος.Το πιο σημαντικό στη ρινοπλαστική είναι το αποτέλεσμα να εναρμονίζεται πλήρως με το σχήμα του προσώπου και να ταιριάζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του δείχνοντας όσο πιο φυσικό γίνεται.

Η επιτυχημένη ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) βασίζεται σήμερα στην ταυτόχρονη εγχείρηση τόσο της ρινικής πυραμίδας όσο και του ρινικού διαφράγματος.
Θεωρείται από τεχνική άποψη μια από τις δυσκολότερες επεμβάσεις της αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής . ​
Ενισχύει την αυτοπεποίθηση, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και γενικότερα επιφέρει ένα επαναστατικά θετικό αποτέλεσμα

Image

Είναι η τελευταία λέξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στη χειρουργική του λάρυγγα και ιδίως των φωνητικών χορδών. Με τη μέθοδο αυτή θεραπεύουμε πολύποδες, κύστες, οζίδια, κοκκιώματα, θηλώματα, λευκοπλακία, οίδημα, πολυποειδή εκφύλιση, αιμαγγειώματα και μικρούς όγκους του λάρυγγα.

Image

Η πιο ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του ροχαλητού, έπειτα από την πλήρη κλινικοεργαστηριακή αξιολόγηση που συχνά περιλαμβάνει και πλυσωματογραφική μελέτη ύπνου, είναι η χειρουργική αποκατάσταση. Στα παιδιά η αδενοτομή και, αν επιβάλλεται, η αμυγδαλεκτομή ή αμυγδαλοτομή δίνει άμεση και οριστική λύση. Η διαφραγματοπλαστική, η οποία συχνά πρέπει να συνοδεύεται και με ρινοπλαστική, καθώς και η κογχοπλαστική αποκαθιστούν πλήρως τη ρινική αναπνοή. Ο συνδυασμός αυτών γίνεται με πλαστική της σταφυλής ή/και της μαλθακής υπερώας και των τοιχωμάτων του φάρυγγα έπειτα από αφαίρεση των αμυγδαλών.

Image

Η επέμβαση γίνεται δουλεύοντας στο στόμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει τομή ή ουλή στο πρόσωπο ή στο λαιμό. Ένα ειδικό εργαλείο τοποθετείται έτσι ώστε να κρατά το στόμα ανοιχτό. Οι αμυγδαλές μπορεί να αφαιρεθούν με διαθερμία, ραδιοσυχνότητες ή με κλασσικά εργαλεία. Οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις αφαιρούνται από το οπίσθιο τοίχωμα του φάρυγγα με ένα ειδικό ξέστρο. Η όποια αιμορραγία συνήθως ελέγχεται με διαθερμία. Ο ασθενής περνάει περίπου μια ώρα στην αίθουσα ανάνηψης, προτού οδηγηθεί στο δωμάτιο του.

Image

Η επέμβαση που αφορά τα κρεατάκια σε παιδιά είναι η αδενοτομή και σε αυτήν ο χειρουργός αφαιρεί τις υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) είτε χρησιμοποιώντας συμβατικό εξοπλισμό, ειτε μαχαιρίδιο υπερήχων, ραδιοσυχνοτήτων ή Laser.

Image

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, διαρκεί περίπου 20 λεπτά και συνίσταται στην, κάτω από το μικροσκόπιο, τοποθέτηση μικρού σωληνίσκου αερισμού πάνω στο τύμπανο ώστε να έλθει σε μόνιμη επικοινωνία το μέσο αυτί με τον αέρα. Έτσι επιτυγχάνονται και η απομάκρυνση του υγρού και ο καλός αερισμός του. Το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο μόνο για λίγες ώρες και δεν πονά. Οι σωληνίσκοι αερισμού αποβάλλονται αυτόματα από το ίδιο το αυτί σε διάστημα 6-12 μηνών, αφήνοντας μια ανεπαίσθητη ουλή.

Image

O σκοπός λοιπόν της επέμβασης είναι να δημιουργηθεί στο αυτί χειρουργικά η ανθέλικα, η οποία απουσιάζει εκ γενετής. Mε το σχηματισμό ανθέλικας ή πλαστική της ανθέλικας όπως ονομάζεται, το πτερύγιο παύει πλέον να υφίσταται και το αυτί παίρνει την κανονική του μορφή και θέση για πάντα.

Image

Ζητούμενο της επέμβασης της χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας είναι:

1) Αφαίρεση πιθανών πολυπόδων από τη μύτη.
2) Αποκατάσταση της επικοινωνίας των παραρρινίων κόλπων με χρόνια φλεγμονή και της κοιλότητας της μύτης. Διευρύνωντας τα στόμια, μέσα από τα οποία επικοινωνούν παραρρίνιοι κόλποι που πάσχουν με την μύτη, υποχωρούν ή και εξαλείφονται τα συμπτώματα των ασθενών γιατί:
1)Οι πολλές εκκρίσεις παροχετεύονται πια εύκολα στην μύτη και δεν θα συσσωρεύονται στους κόλπους.
2)Οι παραρρίνιοι κόλποι που πάσχουν θα αερίζονται πλέον ικανοποιητικά.
3)Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας θα πολλαπλασιαστεί, καθώς δια των διευρυμένων στομίων η τοπική θεραπεία που εφαρμόζεται στη μύτη περνά και στους παραρρίνιους κόλπους που πάσχουν.

Image

Η τυμπανοπλαστική διακρίνεται σε διάφορους τύπους ανάλογα με την βλάβη. Αφαιρείται παθολογικός ιστός και γίνεται σύγκλιση του ρήγματος του τυμπάνου με μόσχευμα που παίρνουμε από την ίδια περιοχή και την ίδια τομή. Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί και δεν είναι ορατή.

Image

Κατά την αναβολεκτομή ή αναβολοτομή αφαιρείται παθολογικό οστάριο (αναβολέα) και αντικαθίσταται από μία ειδική πρό(σ)θεση από teflon ή titan. Η τομή γίνεται μέσα από τον έξω ακουστικό πόρο και δεν είναι ορατή.

Image

Αφαιρείται ο όγκος μαζί με το τμήμα της παρωτίδας που τον περιβάλλει και αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση. Στην περίπτωση που υπάρχει προσβολή λεμφαδένων τραχήλου μπορεί να αφαιρεθούν και ομάδες τραχηλικών λεμφαδένων.

Image

Ο γιατρός παρέχει πιστοποίηση J.A.AJAR για τους ιπτάμενους της Υ.Π.Α.

Image

Το plexr είναι η τελευταία τεχνολογία για την Αισθητική ιατρική κ την Αναίμακτη Χειρουργική .Πρόκειται για την εξάχνωση ( ιονισμός αερίων), κατά την οποία η περίσσεια επιδερμίδας μετατρέπεται σε ατμό.
Το plexr κάνει χρήση της τέταρτης κατάστασης της ύλης : το PLASMA
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
* βλεφαροπλαστική χωρίς τομές κ ράμματα
* ξανθελάσματα
* θεραπεία ενεργής ακμής
* αφαίρεση ουλών
* αφαίρεση τατουάζ
* lifting προσώπου
* αφαίρεση ρυτίδων
* πανάδες
* μαύροι κύκλοι
και σε πολλές ακόμα περιπτώσεις